Grizli >> Maszyny ogrodowe >>

Świdry glebowe

Świdry
glebowe OleoMac

Świder glebowy
OleoMac MTL 85 R

Dwuosobowy świder OleoMac MTL 85 R skonstruowany został
z myślą o wykonywaniu nawierceń o dużych średnicach – od 8 do 50 cm.
Wiertnica spalinowa do gleby OleoMac MTL 85R

Świder glebowy
OleoMac MTL 51

Świder OleoMac MTL 51 przeznaczony jest do
prac w ogrodnictwie, na plantacjach, w parkach itp.
Wiertnica spalinowa do gleby OleoMac MRL51
Świder spalinowy do gleby OleoMac  MTL85R
Świder spalinowy do gleby OleoMac MTL 85R
Świder spalinowy do gleby OleoMac MTL 51
Świder spalinowy do gleby OleoMac MTL 51