Grizli >> Nasze hity, maszyny miesiąca >>

Łata drogowa Jazon

Łata Jazon do profilowania podłoża

Sprawdź ceny w naszym sklepie on-line! 

Dużo więcej o łatach Jazon można przeczytać na naszym blogu.

Firma Jazon od wielu lat skutecznie rywalizuje z zagraniczną konkurencją na rynku urządzeń i narzędzi do prac drogowych i brukarskich. Nowością w ofercie Jazona jest łata drogowa o regulowanej długości do 7.5 m.
Łata Jazon do profilowania podłoża

Przeznaczenie: Precyzyjne przygotowanie podłoża przy budowie dróg, placów, zatok, parkingów, chodników itp. Łata przeznaczona jest do ściągania piasku, żwiru, tłucznia, grysu i innych materiałów używanych do podbudowy.
Technika użycia: łata prowadzona jest na dwóch zespołach rolek przemieszczających się po już ułożonych krawężnikach, przygotowanych szynach prowadzących lub jedna strona po już ułożonej nawierzchni, a z druga po prowadnicy. Łata Jazon przeciągana jest przez maszynę typu koparko-ładowarka lub podobną. Pożądany poziom niwelacji ustala się za pomocą regulacji ustawienia rolek prowadzących. Zmianę szerokości lub wysokości prowadzenia czy kąta profilowania wykonuje się na budowie za pomocą dołączonego zestawu narzędzi.

Dane techniczne:

Szerokość robocza od 4.5 do 7.5 m, regulacja co 0.25 m Regulacja rolek w Łacie drogowej do profilowania firmy Jazon
Profilowanie daszkowe kąt od 0 do 5 stopni
Masa własna 385 kg
Transport Paleta o wym. 2.30 x 1.00 m
Zakres dostawy Łata gotowa do natychmiastowego użycia w cenie moduł do ustawiania kąta profilowania, liny do przeciągania, narzędzia montażowe


     Zalety użytkowania: szybkie i precyzyjne niwelowanie podsypki (planty), pomaga to uzyskać wysoką jakość nawierzchni. Tylko tyle i aż tyle.

     Istotne elementy budowy:
Miarka na łacie do profilowania podłoża firmy Jazon ◄ Widok na zespół rolek prowadzących z precyzyjną regulacją wysokości oraz blokadą ustawienia.
Uchwyty do przewożenia na łacie do profilowania podłoża firmy Jazon ▲ Uchwyty do przenoszenia łaty za pomocą ładowarki, w cz. centralnej mechanizm nastawu kąta profilowania
Zaczep do przeciągania, skrzydło ► zgarniające przy krawędzi oraz pokrętło regulacji i uchwyty

Nastaw konta profilowania na łacie do profilowania podłoża firmy Jazon
Nastaw konta profilowania na łacie do profilowania podłoża firmy Jazon
◄ Mechanizm nastawu kąta profilowania
Łata do profilowania podłoża firmy Jazon

Łata drogowa Jazon w pracy – się pracuje . . . . szybko i precyzyjnie

Łata do profilowania podłoża firmy Jazon Łata do profilowania podłoża firmy Jazon

Łata do profilowania podłoża zwłaszcza przy budowie dróg